Allmänt

Vi inleder samarbete med Dorunner!

15 januari -18   ·  

Idag kan vi stolt presentera att vi inleder ett samarbete med marknadsplatsen för tjänster, Dorunner. Vi är väldigt glada att vi tillsammans med en seriös och etablerad aktör som Dorunner kan ta nästa steg i utvecklingen mot att förenkla vardagen för svenska hantverkare.

För dig som redan är Cling-kund kommer samarbetet inte innebära några större förändringar. Ditt konto kommer finnas tillgängligt precis som vanligt på cling.se och du loggar in, skickar offerter, rapporterar tid och skriver avtal precis som du alltid har gjort.

Men för dig som är kund hos Dorunner däremot innebär samarbetet att du får tillgång till Clings tjänster direkt via din portal i Dorunner. Med några knapptryck kan du skapa offerter som vinner fler affärer på mindre tid. Full automatisering gör att all information om kunden, dina referenser, företagsbeskrivning och certifikat hänger med automatiskt. Du kommer precis som andra Cling-användare kunna spåra allt som händer med din offert efter den är skickad. Alltså du ser när kunden; fått mailet, öppnat, läst och godkänt offerten.

Samarbetet är ett resultat av ett stort utvecklingsprojekt som pågått under hösten. Ambitionen är att fler företag ska kunna få tillgång till att enkelt skriva tydliga offerter och få avtal på plats med sina kunder. Tillsammans kommer vi kunna förenkla vardagen för många företag och hjälpa många hantverkare göra fler och mer lönsamma affärer.

Cling Dorunner Hantverkare
Oskar Andersson
Medgrundare
Juridik

Undvik ROT-fällan!

03 januari -18   ·   3 min läsning

På senare tid har man kunnat läsa om flera fall där hantverkare tvingats stå för kalaset när skatteverket nekat ROT-avdraget.

Exempelvis har tidningen Byggaren flera gånger rapporterat om hantverkare som råkat illa ut: "50 000 i Rotförlust", "Fakturavillkor hjälpte inte hantverkare" och "200 000 i missat Rot-avdrag".

Det finns givetvis kunder som gör rätt för sig och betalar mellanskillnaden utan krångel, men utan ett bra underlag kan det tyvärr bli mycket svårt att kräva in sina pengar om kunden skulle sätta sig på tvären. Man förlorar inkomster som annars hade gått till att betala löner, leverantörer eller till att köpa den där maskinen som behöver bytas ut.

För att du inte ska hamna i fällan har vi satt ihop en kort checklista med några nyttiga länkar som kan vara bra att ha för att undvika problemen:

 • Man bör alltid avtala, innan arbetet påbörjas, vad som händer om skatteverket nekar hela eller delar av utbetalningen. Exempel på avtalsformuleringar hittar du i Clings offerter och avtal samt i Hantverksformuläret.


 • Om man misstänker att kunden har utnyttjat sitt ROT-avdrag för året kan man begära att kunden visar intyg från skatteverket där redan utnyttjat avdrag framgår. Skicka denna länk till kunden så kan dom logga-in och ta utdraget där.


 • Kontrollera att kunden äger bostaden, det går antingen att ringa lantmäteriet på eller be kunden gå in och ta ett utdrag från lantmäteriets med e-tjänsten "Min Fastighet" som finns på denna länk


 • Kontrollera att kunden, eller dennes föräldrar bor på adressen exempelvis genom Upplysning.se


 • Tänk på vilka arbeten som är ROT-berättigade, är du osäker kolla på skatteverkets lista som du hittar här


 • Om kunden står för materialet så bör du skriva i avtalet vilket material kunden står för och dessutom be att få kopior på kundens kvitton. På så vis har du bevis om skatteverket skulle misstänka att du räknat in materialet i avdraget.


Spara denna länk som bokmärke så har du alltid listan nära till hands om du skulle behöva någon av länkarna. Om du vill ta ytterligare steg mot att göra fler lönsamma och trygga affärer kolla in vårat offertverktyg, där ingår formuleringarna och du får enkelt avtal på plats med BankID.

Hantverkare ROT Checklista
Oskar Andersson
Medgrundare
Juridik

E-signaturer är juridiskt bindande

19 december -17   ·   2 min läsning

En elektronisk underskrift, eller e-signatur, kan enkelt ersätta handskrivna underskrifter. Fördelarna är snabbare avslut, minskad risk samt bättre spårbarhet och bevismaterial än den gamla klassiska handskrivna signaturen. 

I det här inlägget tänkte jag klargöra vad skillnaden är om man godkänner en offert i text, exempelvis via sms eller mail, eller om man signerar något med en mer avancerad signeringsmetod som exempelvis BankID.

En vanlig fråga vi får här på Cling är om godkännande via mail eller sms är juridiskt bindande. 

Svensk lag ställer i regel inga så kallade formkrav på avtal, det betyder att avtal kan ingås muntligen, på telefon, via mail eller annat sätt så länge parterna är överens. Det är i huvudsak bara inom familjerätt och fastighetsrätt där det finns avtal med formkrav, exempelvis underteckning, bevittning mm. Detta betyder alltså att en offert som är godkänd i ett sms eller mail är juridiskt bindande. Men, problemet uppstår vid tvist och det uppstår bevisbörda. 

Grundprincipen är att desto enklare det är att förfalska en signatur, desto enklare är det att hävda att man inte skrivit under. Det är av just den anledningen många formlösa avtal, som man hade kunnat ingå muntligen, ändå signeras av båda parter. För att när det handlar om större affärer (som exempelvis en renovering) är det tryggare för båda parterna att skriftligt ingå avtalet i fall det skulle uppstå en tvist. 

BankID, som vi använder för att signera avtal med i Cling, är ett elektroniskt avtal som är likställd med en fysisk underskrift av ett traditionellt avtal enligt enligt eIDAS-förordningen (EU nr 910/2014). Men en elektronisk signatur med BankID är mer än bara en underskrift. Den innehåller information om vem som signerade, när något signerades, vart något signerades och vad som signerades. Det är väldigt svårt att förfalska och med en mer komplex elektronisk signatur som BankID ingår även att man kan styrka att dokumentet som signerades inte har ändrats i efterhand. 

Om man jämför med en handskriven signatur så krävs det ett vittne närvarande vid signeringstillfället för att garantera identiteten, det behöver man inte med BankID. 

Att använda e-signering är inte enbart en juridisk trygghet, det visar även att man har kundfokus och är mån om kundens tid. Det gör att man får snabbare avslut eftersom man kan leverera kontraktet till kunden direkt när kunden fortfarande är intresserad och risken för ånger som kan uppkomma om det drar ut på tiden minskas. Man får dessutom full kontroll på att det faktiskt kommit fram till kunden och inte hamnade hos fel person som vid exempelvis vanlig post. Du vet om kunden mottagit mailet, öppnat och läst avtalat. Du har alltså full insyn i vart kunden befinner sig i processen vilket gör att det blir enklare att påminna kunden om att den ska skriva på.  

Avtal Hantverkare BankID
Oskar Andersson
Medgrundare
Juridik

Vad är omvänd byggmoms?

04 oktober -17   ·   3 min läsning

Vad är omvänd byggmoms?  

I det här blogginlägget tänkte jag reda ut begreppet omvänd byggmoms. Det går givetvis läsa mer om detta på skatteverkets hemsida men i det här inlägget samlas några viktiga punkter för dig inom bygg i ett lite mer överskådligt format. 

Omvänd byggmoms, eller "enklare" uttryckt: Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn, uppkom i syfte att motverka skattefusk där köpare gör avdrag för moms som inte betalas av säljaren. Kort och gott gäller omvänd byggmoms om du är verksam inom byggsektorn i Sverige och:

 • Du säljer dina tjänster till ett annat byggföretag, eller 
 • Ett annat byggföretag säljer dina tjänster vidare. 

Det är i slutändan företaget som säljer tjänsterna till slutkonsumenten som ska ta ut moms av kunden. 

Man måste tillämpa omvända byggmoms om följande villkor är uppfyllda: 

 1. Du säljer särskilt angivna byggtjänster, byggstädning eller hyr ut arbetskraft för dessa tjänster, i Sverige.
 2. Köparen av tjänsterna är en näringsidkare som under vissa förutsättningar säljer sådana byggtjänster.

Exakt vad som menas med "särskilt angivna byggtjänster" anges i Mervärdesskattlagen. Grovt uttryckt gäller det de flesta tjänster som avser fastighet, byggnad eller anläggning och kan knytas till: 

 • mark- och grundarbeten
 • bygg- och anläggningsarbeten
 • bygginstallationer
 • slutbehandling av byggnader
 • uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare
 • byggstädning
 • uthyrning av arbetskraft för ovanstående punkter

Det finns dock vissa undantag som inte omfattas, dessa är: 

 • plantering och skötsel av grönytor
 • fastighetsskötsel på uppdrag inkluderat mindre reparationer
 • arkitektverksamhet, byggkonsultverksamhet och projektledning
 • installation och montering av industriutrustning
 • uthyrning av byggmaskiner utan förare

Omvänd byggmoms på faktura - vad skriver man? 

Om du ska skicka faktura för tjänster som innefattas av omvänd byggmoms så skickar du fakturan exklusive moms, lägger till köparens momsnummer sen en kort text om att omvänd byggmoms gäller. 

Exempel på text du skriver på fakturan är: "Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller". Sen när du momsdeklarerar är det viktigt att komma ihåg att redovisa de fakturor du skickat med omvänd skatteskyldighet. Precis som Cling har gratis funktion för fina offerter går det säkert hitta en gratis fakturamall med omvänd byggmoms om man googlar lite!

Gäller omvänd byggmoms på material? 

Omvänd byggmoms avser tjänster. Men en byggtjänst består i de flesta fall av både materialet och arbete. Så därför omfattas material av omvänd byggmoms om det ingår i själva byggtjänsten. Direkt varuförsäljning innefattas inte och till det hör även montering av den sålda varan, om monteringen är obetydligt till varans värde, exempelvis att du säljer och hjälper kunden sätta in ett kylskåp. 

Omvänd byggmoms Enskild firma Byggföretag Fakturamall
Oskar Andersson
Medgrundare
Utveckling

Produktnyheter v36

08 september -17   ·   1 min läsning

Vi har fått synpunkter på leverans av e-post och att kunna lägga till företagskunder med omvänd byggmoms. Nu finns det tillagt och andra viktiga funktioner som ni har frågat efter!

 • Högre leveranssäkerhet på e-post till slutkund
 • Ännu snyggare och tydligare e-post med företagets logotyp
 • Visa och skriv ut PDF (offerter & avtal)
 • Fält och mallar för betalningsvillkor
 • Inställning för inmatning av pris (inklusive/exklusive moms)
 • Möjlighet att byta inmatning inklusive/exklusive moms
 • Mall för standarduppgifter extraarbeten och resor
 • Omvänd byggmoms
 • Premiumkonto
 • Personligt meddelande
 • Bakgrundsbild med filter
 • Färgtema

Bild: Ovan är ett exempel på hur e-posten ser ut för din slutkund när du skickar offerten med Cling.

Bild: När din kund visar en offert när du har premiumkonto så har du möjlighet till ett personligt meddelande och presentation.


Konsument

Anlita hantverkare - att tänka på som konsument

31 augusti -17   ·   3 min läsning

När du som konsument ska anlita hantverkare finns det en del saker man bör tänka på före, under och efter arbetet. Här har vi sammanställt lite information om vad som är bra att tänka på för dig som konsument.


Före byggprojektet

Det stora arbetet för dig som konsument ligger egentligen innan det är dags att sätta spaden i backen. För att byggprojektet ska gå så bra som möjligt är det bra att grundligt planera och budgetera det arbetet man vill ha utfört. Komplexiteten beror givetvis på arbetet som ska utföras. Vissa saker kan man göra själv - andra kan man behöva hjälp med. Exempelvis kan man anlita en arkitekt för att få hjälp med ritningen eller en byggledare för att få hjälp med budgeteringen. Det är dessutom viktigt att komma ihåg att kolla med sin komun om man behöver ansöka om eventuella bygglov för arbetet.

En stor del av förarbetet handlar också om att hitta rätt hantverkare. Några bra tips är att ta in många offerter, undersöka referenser, kolla behörigheter och framförallt få rätt skriftligt underlag på plats. För att vara tydlig med arbetets omfattning, vad som ingår och vad som inte ingår samt hur man ska betala bör man alltid skriva avtal. Avtal är en billig försäkring för både dig och hantverkaren och det gör att man undviker onödiga missförstånd och problem - med dyra rättegångskostnader som följd.

Cling kan hjälpa till med avtalen, det är gratis för dig som konsument. Bara be de hantverkare du kontaktar skicka offerten via Cling. Då blir det enklare att jämföra olika offerter med varandra (eftersom de skrivs på samma format) och du får enkelt avtal på plats genom att signera med BankID.

Glöm inte heller att kontrollera att hantverkaren har rätt behörigheter för arbetet, är godkänd för f-skatt samt har gällande ansvarsförsäkring. Om du planerar utnyttja ROT-avdrag ska du även se till att du har ROT-avdrag tillgängligt att utnyttja, samt att du tar reda på din fastighetsbeteckning som du kan hitta på lantmäteriet.

Under byggprojektet

Under byggprojektet är det viktigaste att tänka på att skriftligt dokumentera om alla extra överenskommelser man gör som inte innefattades av det ursprungliga avtalet, den här typen av arbeten kallas ändringar och tilläggsarbeten (sk. ÄTA-arbeten). Där ska framgå, vilka avtalet står emellan (du och hantverkaren) vad tilläggsarbetet omfattar, pris och debitering, eventuella avrådanden från hantverkaren samt under vilken tid arbetet ska utföras. Dokumentet ska signeras. Det här bör man göra för alla extra överenskommelser oavsett hur små dom tycks vara.

Efter avslutat projekt

Beroende på typ av arbetet genomförs här besiktning. Då anlitar du som beställare en besiktningsman som tar fram ett besiktningsprotokoll. Protokollet används vid diskussioner med hantverkaren om det skulle behövas rättelser, intrimning eller andra åtgärder.

Anlita Hantverkare Konsument ÄTA
Oskar Andersson
Medgrundare
Sälj

Att skriva offerter som säljer

04 augusti -17   ·   3 min läsning

Idag tar kunder in mängder med offerter. Du måste se till att sticka ut! Förlora inte jobb på dåligt skrivna offerter. Med Cling fyller du i en gratis offertmall online, som hjälper dig som hantverkare vinna fler jobb.

En sak är säker. Att skriva offert som säljer är en konst. Din förmåga att skriva säljande offerter kan vara skillnaden mellan att vara fullbelagd året ut, till att leta efter kunder med ljus och lykta. Sanningen är att dagens kunder jämför. Nästan oavsett storleken på renoveringen. Offerta och Servicefinder har gjort det busenkelt att ta in mängder med offerter. Konkurrensen är stenhård. Det gäller att sticka ut! Men hur gör man? 

Man börjar med att vara tydlig. Jag vet inte vad du tycker. Men när jag får en blaffa med löpande text i ett mail börjar min hjärna stänga av. Det är överväldigande. Det är svårtolkat. Det är oseriöst. Man vill göra affärer med ett proffs och ingen slarver. En offert ska vara enkel. Den ska vara lätt och läsa. Det ska tydligt framgå vad som ingår. 

Lägst pris vinner, eller? Pris är viktigt. Men det är inte allt. Du vet lika väl som jag att man får vad man betalar för. Det vet kunden också. Det är fel att skylla på pris. Tänkt själv när du köper tjänster; förtroende, kompetens och ett bra bemötande, slår pris 7 dagar i veckan! Ingen vill köpa grisen i säcken. 

Utmaningen ligger i att få det att framgå av offerten. När man träffar en kund är det lättare. Har du varit ute och sålt mycket till kunder tror jag du håller med mig. Man kan diskutera. Man kan förklara och förtydliga. Man kan svara på kundens frågor och bekymmer. På en offert är det inte lika lätt. Kunden bedömer dina ord i tystnad. Det finns ingen möjlighet att påverka. Dina ord måste stå på egna ben. Dom måste tala för sig själva. 

Gör kundens process enkel. Om kunden inte förstår blir kunden obekväm. Istället för att exponera sin okunskap kommer man säga tack och hej och leta efter någon som gör processen enklare. Det är många som missar många jobb på otydlighet. En bra offert får kunden att förstå. En bra offert är kort och koncis, den sticker ut. Det framgår tydligt vem Offerten är till. Vad som avses. Vad det kostar. Hur man betalar. 

Det finns inga ursäkter att skicka dåliga offerter. Då kvittar vilken kvalité man snickrar eller målar. Skriver man dåliga offerter får man inte visa det. Man kommer inte ens till det stadiet. Offerten är alldeles för viktig för att lämnas åt slumpen. Det är därför vi gjort det enkelt att snabbt skapa snygga och säljande offerter. 

Så se till att stick ut och skriv offerter som säljer! 

Lycka till! 

Säljande Offerter Gratis Hantverkare
Oskar Andersson
Medgrundare
Cling

Hur kan Cling vara gratis!

02 augusti -17   ·   1 min läsning

Vi får ofta frågan hur Cling kan vara gratis. Kort sagt: vår idé är att det inte ska kosta pengar att komma överens. Men jag förstår vad ni tänker, vad är haken?

Det bästa är - det finns ingen! Offertverktyget har inga kostnader eller dolda avgifter. Varken för dig eller dina kunder. Längre fram i tiden kommer vi erbjuda extrafunktioner för de kunder som vill betala för det. Men grundutbudet, en kraftfull och gratis offerttjänst, kommer alltid vara gratis.

Genom att vara gratis kan vi dessutom nå ut till fler företag. Fler företag som oavsett storlek kan få ett bättre skydd för sig själva och sina kunder.

Offertverktyg Gratis Hantverkare
Oskar Andersson
Medgrundare
Utveckling

Uppdateringar V 31

31 juli -17   ·   1 min läsning

Vilken vecka det har varit! I tisdags lanserade vi nya versionen av Cling och jag tänkte jag skulle ge er en liten uppdatering om vad vi gjort sen dess. Men först vill jag börja med att rikta ett stort tack till alla som öppnat konto, gillat och delat i sociala medier, samt kommit med synpunkter och förslag på förbättringar - tusen tack!

Nya funktioner:

 • Artikelregister: Nu kan man enklare lägga till och redigera sina artiklar så det går ännu snabbare att skapa offerter.
 • Bekräfta mail: Nu skickar vi en notis till din mail om du skulle råkat skriva fel mailadress till din kund, så du enkelt kan korrigera och skicka rätt.

Efter önskemål från er har vi vidare gjort det möjligt att skilja på kundens fakturaadress och adress där arbetet ska utföras (arbetsadress). Vi har implementerat ett feedback verktyg så vi kan ge snabbare och mer effektiv service. Det var också problem på vissa enheter att ladda upp sin företagslogga, men det är nu åtgärdat.

Den här veckan fokuserar vi på att bygga funktionen för att bjuda in sina anställda att se pågående projekt. Samt ytterligare spetsa till hur offerten ser ut på era kunders mobiltelefoner! Har du ideér på hur vi kan bli ännu bättre för att just hjälpa ditt företag? Tveka inte att höra av dig till info@cling.se

Annat som hänt under veckan är att KTH-innovation skrivit om Cling, artikeln kan du läsa här. Jag har också uppdaterat ett äldre blogginlägg om ångerrätten för hantverkare där man nu kan hitta en exempeltext på hur man avtalar bort ångerrätten.

Hoppas ni får en fantastisk vecka!

Artikelregister Hantverkare Cling
Oskar Andersson
Medgrundare
Juridik

Är offerter bindande?

25 juli -17   ·   1 min läsning

En offert är bindande i samma ögonblick som den mottagits av beställaren. OM inte beställaren accepterar offerten efter att giltighetstiden gått ut eller man tydligt angivet att offerten är ej bindande.

Vi vet alla hur viktigt det är att se till att ha en strid ström med nya kunder och projekt på ingång. Så att ha många offerter ute samtidigt med vetskapen om att vissa kommer bli accepterade och vissa nekade är ju inte konstigt. Men vad händer om alla offerter man har ute accepteras samtidigt? Vad händer om man har inte bara dubbel- men kanske trippelbokat sig samma vecka?

Svaret bottnar i om offerten är bindande eller inte. 

Rent generellt är en offert bindande i samma sekund som den tas emot av beställaren. Om mottagaren sen accepterar offerten (inom rimlig tid, läs längre ner) har man ingått ett avtal. Om däremot mottagaren har tagit för lång tid på sig eller om man specificerat att offerten är “ej bindande” är just offerten det, ej bindande och man har då möjlighet att prioritera på de offerter man gett ut. 

Bindande eller icke bindande offerter är bara en av de många saker som man måste tänka på när man skriver offerter. Vill du veta exakt vad, så har jag sammanfattat det i ett annat inlägg. Hursomhelst, en av de saker som är särskilt viktigt är giltighetstiden på offerten. 

Tiden mottagaren har på sig att acceptera en offert regleras av avtalslagen (1915:218) och varierar beroende hur erbjudandet framställts. Exempelvis om det är muntligt är giltigheten väldigt kort och kräver omedelbart svar, om det skett skriftligen är tiden längre. Men för att vara på den säkra sidan är det bäst att man själv anger hur länge offerten ska vara giltig. Antingen genom att sätta giltighetstiden som ett visst antal dagar efter ett visst datum, eller att sätta ett slutdatum som offerten är giltig fram till. 

Har du fler frågor om offerter, är du varmt välkommen att kontakta mig på andersson@cling.se


Ej-bindande Offerter Hantverkare
Oskar Andersson
Medgrundare
Juridik

Vad betyder ångerrätten för dig som hantverkare?

20 juli -17   ·   2 min läsning

2014 kom lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler att även innefatta hantverkstjänster. Rent konkret innebär det att om du gjort upp affären utanför dina egna lokaler (exempelvis skakat hand hemma hos kunden) så har kunden rätt att ångra och begära pengarna tillbaka oavsett om du påbörjat eller till och med färdigställt arbetet. Det räcker alltså att du gav anbudet hemma hos kunden så gäller lagen och du riskerar att bli blåst på hela beloppet.

Tur nog så är det relativt lätt att skydda sig. Rent praktiskt kan man “avtala bort” ångerrätten om uppfyller ett antal informationskrav, samt får kundens uttryckliga samtycke att arbetet ska genomföras och att kunden avsäger sig ångerrätten. 

Man behöver alltså upprätta ett skriftligt avtal. Exempelvis hantverksformuläret, som villaägarnas riksförbund, konsumentverket och Sveriges Byggnadsindustrier tagit fram. Det är en superbra för att skapa trygghet för dig och din kund, men i dagsläget är det inte uppdaterat att innefatta ångerrätten. Men när jag pratade med konsumentverket för några månader sedan sa dom att det är på ingång, så håll utkik! Tidningen byggaren gjorde en bra artikel om just det här med ångerrätten och där uppmuntrar dom till att lägga till villkoret att om tjänsten fullgjorts finns ingen ångerrätt.

Exempel på hur ett sånt villkor kan se ut: "Vid distansköp samtycker kunden till att tjänsten ska utföras samt att frivilligt avsäga sig all ångerrätt av tjänster enligt denna offert enligt 10 och 11 § lag (2205:59)"

Lägg gärna till det villkoret på era offerter eller använd Clings grattis offerter där det redan ingår.

Kontentan är att man inte ska ta massa onödiga risker med muntliga avtal, det är inte tryggt för dig, det är inte tryggt för kunden. Ett skriftligt avtal är en billig försäkring och kan spara mycket framtida huvudvärk. 

Psst. det är därför vi på cling har gjort att du kan gå från offert till avtal med ett klick

Ångerrätten Hantverkstjänster Avtala-bort Distansavtal
Oskar Andersson
Medgrundare