Juridik

Vad är omvänd byggmoms?

3 min läsning

I det här blogginlägget tänkte jag reda ut begreppet omvänd byggmoms. Det går givetvis läsa mer om detta på skatteverkets hemsida men i det här inlägget samlas några viktiga punkter för dig inom bygg i ett lite mer överskådligt format. 

Omvänd byggmoms, eller "enklare" uttryckt: Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn, uppkom i syfte att motverka skattefusk där köpare gör avdrag för moms som inte betalas av säljaren. Kort och gott gäller omvänd byggmoms om du är verksam inom byggsektorn i Sverige och:

 • Du säljer dina tjänster till ett annat byggföretag, eller 
 • Ett annat byggföretag säljer dina tjänster vidare. 

Det är i slutändan företaget som säljer tjänsterna till slutkonsumenten som ska ta ut moms av kunden. 

Man måste tillämpa omvända byggmoms om följande villkor är uppfyllda: 

 1. Du säljer särskilt angivna byggtjänster, byggstädning eller hyr ut arbetskraft för dessa tjänster, i Sverige.
 2. Köparen av tjänsterna är en näringsidkare som under vissa förutsättningar säljer sådana byggtjänster.

Exakt vad som menas med "särskilt angivna byggtjänster" anges i Mervärdesskattlagen. Grovt uttryckt gäller det de flesta tjänster som avser fastighet, byggnad eller anläggning och kan knytas till: 

 • mark- och grundarbeten
 • bygg- och anläggningsarbeten
 • bygginstallationer
 • slutbehandling av byggnader
 • uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare
 • byggstädning
 • uthyrning av arbetskraft för ovanstående punkter

Det finns dock vissa undantag som inte omfattas, dessa är: 

 • plantering och skötsel av grönytor
 • fastighetsskötsel på uppdrag inkluderat mindre reparationer
 • arkitektverksamhet, byggkonsultverksamhet och projektledning
 • installation och montering av industriutrustning
 • uthyrning av byggmaskiner utan förare

Omvänd byggmoms på faktura - vad skriver man? 

Om du ska skicka faktura för tjänster som innefattas av omvänd byggmoms så skickar du fakturan exklusive moms, lägger till köparens momsnummer sen en kort text om att omvänd byggmoms gäller. 

Exempel på text du skriver på fakturan är: "Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller". Sen när du momsdeklarerar är det viktigt att komma ihåg att redovisa de fakturor du skickat med omvänd skatteskyldighet. Precis som Cling har gratis funktion för fina offerter går det säkert hitta en gratis fakturamall med omvänd byggmoms om man googlar lite!

Gäller omvänd byggmoms på material? 

Omvänd byggmoms avser tjänster. Men en byggtjänst består i de flesta fall av både materialet och arbete. Så därför omfattas material av omvänd byggmoms om det ingår i själva byggtjänsten. Direkt varuförsäljning innefattas inte och till det hör även montering av den sålda varan, om monteringen är obetydligt till varans värde, exempelvis att du säljer och hjälper kunden sätta in ett kylskåp. 

Oskar Andersson
Medgrundare

Använd Cling gratis

Öppna ditt gratiskonto redan nu.
Vi bjuder på 14 dagar Premium.