Juridik

Vad betyder ångerrätten för dig som hantverkare?

2 min läsning

2014 kom lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler att även innefatta hantverkstjänster. Rent konkret innebär det att om du gjort upp affären utanför dina egna lokaler (exempelvis skakat hand hemma hos kunden) så har kunden rätt att ångra och begära pengarna tillbaka oavsett om du påbörjat eller till och med färdigställt arbetet. Det räcker alltså att du gav anbudet hemma hos kunden så gäller lagen och du riskerar att bli blåst på hela beloppet.

Tur nog så är det relativt lätt att skydda sig. Rent praktiskt kan man “avtala bort” ångerrätten om uppfyller ett antal informationskrav, samt får kundens uttryckliga samtycke att arbetet ska genomföras och att kunden avsäger sig ångerrätten. 

Man behöver alltså upprätta ett skriftligt avtal. Exempelvis hantverksformuläret, som villaägarnas riksförbund, konsumentverket och Sveriges Byggnadsindustrier tagit fram. Det är en superbra för att skapa trygghet för dig och din kund, men i dagsläget är det inte uppdaterat att innefatta ångerrätten. Men när jag pratade med konsumentverket för några månader sedan sa dom att det är på ingång, så håll utkik! Tidningen byggaren gjorde en bra artikel om just det här med ångerrätten och där uppmuntrar dom till att lägga till villkoret att om tjänsten fullgjorts finns ingen ångerrätt.

Exempel på hur ett sånt villkor kan se ut: "Vid distansköp samtycker kunden till att tjänsten ska utföras samt att frivilligt avsäga sig all ångerrätt av tjänster enligt denna offert enligt 10 och 11 § lag (2205:59)"

Lägg gärna till det villkoret på era offerter eller använd Clings grattis offerter där det redan ingår.

Kontentan är att man inte ska ta massa onödiga risker med muntliga avtal, det är inte tryggt för dig, det är inte tryggt för kunden. Ett skriftligt avtal är en billig försäkring och kan spara mycket framtida huvudvärk. 

Psst. det är därför vi på cling har gjort att du kan gå från offert till avtal med ett klick

Oskar Andersson
Medgrundare

Använd Cling gratis

Öppna ditt gratiskonto redan nu.
Vi bjuder på 14 dagar Premium.